Bedrijf

Mogelijke schoorsteenproblemen

  • Condensatie
  • Risico op schouwbrand
  • Slechte schoorsteentrek
  • Terugslag
  • Geurhinder
  • Barsten of scheuren
  • CO-gevaar

Oorzaken van de meeste problemen

  • De schoorsteen koelt te snel af
  • De schoorsteen is ofwel te groot voor het aangesloten vermogen ofwel te slecht ge├»soleerd
  • Een vernauwing van de schoorsteen die er voor zorgt dat de schoorsteen 'blaast' (overdruk) i.p.v. 'trekt' (onderdruk).

aangekoekt-schouwimg02img03img04img05img06img07img08img09img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23img24img25img26img27img28img30img31img32img33img34img35img36img37img38img39img40img41img42img43img44img45img47img48img49img50img51img52img53img54img55img56img57img58img59img60img61img62schoorsteen-gebarstenschoorsteenbrandschoorsteenproblemen