Bedrijf

Regelmatig onderhoud van uw schoorsteen

Bij een regelmatig onderhoud worden schoorstenen van boven naar onder gereinigd met een borstel, en doen we een controle op verstoppingen. In gevallen waar er sprake is van een hardnekkige peklaag wordt deze machinaal verwijderd. Ook adviseren we over andere mogelijke problemen. Met onze kraan kunnen we tot op 32 meter hoogte op moeilijk bereikbare plaatsen het nodige onderhoud verrichten.
Uiteraard wordt er een attest van onderhoud afgeleverd na het kuisen van de afvoerkanalen.

img03img04img05kuisen-schoorsteenreinigen-schouw

Vogels in schoorsteen (vooral kauwen)

In onderstaande video ziet u een voorbeeld van onvoldoende bescherming tegen vogels.

Door het kappen van vele bomen, gaan vooral kauwen nesten bouwen in schouwen. Dit zorgt uiteraard voor veel problemen (denk maar aan schoorsteenbrand).

Machinaal verwijderen van bestaande schouwpotten

  • Bij een te kleine schoorsteendiameter
  • Na schoorsteenbrand

img01img02img03img05schoorsteenbrand

Cameraonderzoek

Onze camera-apparatuur wordt gebruikt voor het onderzoeken van schoorstenen (verstoppingen etc) en het uitvoeren van expertises voor verzekeringen bij schouwbrand of schade.

camera-onderzoek